Mầu nhiệm vượt qua

MẦU NHIỆM VƯỢT QUA

chua-phuc-sinh

 "Alleluia! Đêm Vượt Qua cứu tinh nhiệm lạ
Từ nhà mồ sống lại vinh quang
..."

* Thơ: Thánh Gioan Phaolô II
* Chuyển dịch: Lê Đình Thông 

* Nhạc: Chung Liễu Ca * Ca sĩ: Xuân Trường - Hoàng Kim - Ca đoàn Thiên Thanh
* Slideshow: Quan Trung

Các tin khác