Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mùa Lúa Mới

MÙA LÚA MỚI

mua-lua-moi

 "Nào cùng hát kỳ công Tạo Hóa
Nào cùng hát bài ca cảm tạ
..."

* Thơ: Thánh Gioan Phaolô II
* Chuyển dịch: Lê Đình Thông 

* Nhạc: Nguyễn Văn Hiển
* Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh
* Slideshow: Duy Hân

Switch mode views: