Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Theo Ngài

THEO NGÀI

Gioan-Phaolo-II

Vào ngày 27-4 năm nay, 2014, Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ được phong Hiển Thánh.

Hãy THEO NGÀI - Thánh Gioan Phaolô - để tiêu hủy chủ thuyết Cộng Sản phi nhân, và

Hãy THEO NGÀI - Đức Giêsu Kitô - để được nên Thánh như Gioan Phaolô.

Kính mời quý vị nghe sáng tác mới nhất "THEO NGÀI", thơ của Thánh Gioan Phaolô, Ns. Hàn Thư Sinh phổ nhạc theo ý bản dịch của Gs. Lê Đình Thông.

Theo Ngai 001

Theo Ngai 002

Switch mode views: