Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mầu nhiệm vượt qua

" Alleluia! Đêm Vượt Qua cứu tinh nhiệm lạ
Từ nhà mồ sống lại vinh quang
..."

Mùa Lúa Mới

" Nào cùng hát kỳ công Tạo Hóa
Nào cùng hát bài ca cảm tạ
..."

Xưởng Thợ

" Tiếng búa nhịp nhàng luôn cắt quãng
Dòng điện nào xẻ đá cắt non cao
..."

Thánh Đường

"Đường quê dẫn đến thánh đường
Đưa ta về tới quê hương nước trời ..."

Thánh Đường

"Về thăm quê hương qua nhiều lối nhỏ
Đường quê gập ghềnh dẫn đến thánh đường ..."

Kinh Nguyện

"Gioan, bác thuyền chài, đang buồn bã van nài
Giêsu trên thập giá nói mấy lời khoan thai..."

Kinh Nguyện

"Gioan, bác thuyền chài, đang buồn bã van nài
Giêsu trên thập giá nói mấy lời khoan thai..."

Thêm Sức

"Con đường ta đi hãy còn rất xa
Hãy cứ chờ mong kiên nhẫn chờ chồng..."

Kinh Thánh

"Lời Chúa phán trước sau là một
Luôn đỡ nâng trụ cột ngàn năm..."

Theo Ngài

Hãy THEO NGÀI - Đức Giêsu Kitô - để được nên Thánh như Gioan Phaolô.

Thánh Vịnh

"Bài Thánh Vịnh tiếng chuông vang thánh thót.
Từng lời kinh chắp cánh đậu trong hồn..."

Bài Ca Thánh Vịnh

"Alleluia, các Thiên Thần đều ngợi khen Chúa chiên
Mỗi cung đàn rợp hoa lá thiêng liêng..."

Giếng Nước Đầu Làng

"Xin tạ ơn, xin tạ ơn Thượng Đế
Xin tạ ơn, xin tạ ơn, muôn đời tạ ơn..."

Mẹ ơi

"Mẹ ơi! Dòng đời trôi nổi bập bềnh
Qua bao năm tháng lênh đênh nỗi sầu..."

Mẹ ơi

"Mẹ ơi! Dòng đời trôi nổi bập bềnh
Qua bao năm tháng lênh đênh nỗi sầu..."

Hoa Trắng

"Mẹ, mẹ dấu yêu ơi! Mộ  kia đã trắng ngần.
Nở bông hoa hoa trắng xoay vần đời con..."

Hoa Trắng

"Mẹ, mẹ dấu yêu ơi! Mộ  kia đã trắng ngần.
Nở bông hoa hoa trắng xoay vần đời con..."

Hoa Trắng

"Mẹ, mẹ dấu yêu ơi! Mộ  kia đã trắng ngần.
Nở bông hoa hoa trắng xoay vần đời con..."

Switch mode views: