Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Pétrus Trương Vĩnh Ký ... một thân phận chìm nổi!

Pétrus Ký thông thạo 27 ngoại ngữ, thuộc hàng những người biết nhiều ngoại ngữ nhất thế giới.

Họa sĩ Paul Gauguin và thiên đường định mệnh Polynésie

Bỏ cuộc sống văn minh đi tìm thiên đường hoang dã

Vợ tỉ phú Bill Gates sống như thế nào?

Bà là người có vai trò không thể thay thế trong cuộc đời Bill Gates

Những câu chuyện để đời của bà hoàng Từ Dũ

Trước sau như vậy, bà Từ Dũ Phạm Thị Hằng đã có một cuộc đời tỏa sáng, nhân đức của bà đã được hậu thế lưu danh.

Napoléon Bonaparte (1769-1821) làm thay đổi Lịch Sử của nước Pháp và của Thế Giới.

Napoléon là một con người đầy nghị lực và rất tham vọng: ông là một nhà cai trị xuất chúng, đã đồng thời kiểm soát hệ thống chính trị, chính sách đối ngoại, các công việc đối nội, ngành báo chí của toàn thể nước Pháp

Phát điên vì cậu hoàng tử Anh

"Anh dễ thương quá” (You're so cute)

Switch mode views: