Cáo phó - Linh mục Stêphanô Nguyễn Mạnh Tân, OFM, qua đời

caopho chatan 0

caopho chatan 2a

caopho chatan 3a

Rev Nguyen Manh Tan

Linh mục Stêphanô Nguyễn Mạnh Tân, OFM (1930--2017)

Tin cùng chủ đề

Tin mới

Các tin khác