Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TĐ California ký thêm luật liên quan đến ngành móng tay

lamnail 2
(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Jerry Brown của California vừa ký ban hành luật tu chính Đạo Luật Về Thẩm Mỹ, nhằm nới rộng thông tin về luật và quyền lao động bằng nhiều ngôn ngữ trong đó bao gồm tiếng Việt, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 Tháng Giêng, 2017, thông cáo báo chí của Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho biết.

Đạo luật này, AB 2025, do Dân Biểu Lorena Gonzalez làm tác giả và Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn làm đồng tác giả, theo thông cáo.

Mục tiêu chính của AB 2025 là sử dụng những tiến trình trong việc cấp bằng và gia hạn bằng hành nghề hiện tại, hiện do Hội Đồng Thẩm Mỹ điều hành, như là một cơ hội để nâng cao hiểu biết căn bản về luật lao động cho cả chủ tiệm và kỹ thuật viên móng tay có bằng hành nghề.

Đạo luật cũng có những điều khoản mở rộng tiếp cận ngôn ngữ, chẳng hạn như đòi hỏi tài liệu viết gởi cho kỹ thuật viên và chủ tiệm móng tay phải được cung cấp bằng hoặc in bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Triều Tiên, và tiếng Việt.

“Một trong những nhiệm vụ của tôi trong vai trò dân cử là gia tăng sự tiếp cận tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ. Đó là lý do tôi được vinh dự đồng tác giả và cũng là người ủng hộ Đạo Luật AB 2025 tại Thượng Viện,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời nói. “Đạo luật này đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam, vì 80% chủ tiệm, điều hành, và kỹ thuật viên trong ngành móng tay tại tiểu bang California là người Việt Nam, và đạo luật này nhằm giúp họ có thể hiểu rõ hơn khi đọc các thông tin được cung cấp bằng tiếng Việt.”

Đạo Luật AB 2025 sẽ áp dụng đối với 8,500 tiệm móng tay tại tiểu bang California.

Hồi Tháng Tám, Thống Đốc Brown cũng ký Đạo Luật SB 1044, do bà Janet Nguyễn giới thiệu, cho phép Hội Đồng Thẩm Mỹ quyền quyết định không phạt hai lần một vi phạm đối với kỹ thuật viên và chủ tiệm móng tay. Ngoài ra, SB 1044 còn cho phép chủ tiệm và kỹ thuật viên móng tay được trả những khoản tiền phạt trên $500 bằng một cách thuận tiện và hợp lý cho họ. (Đ.D.)

Switch mode views: