Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ xướng họa: Nước Việt Muôn Đời

 

NƯỚC VIỆT MUÔN ĐỜI
 
Bốn ngàn năm sử bao xương máu,
Nước Việt muôn đời vẫn sáng tươi.
 
Nước Việt muôn đời vẫn sáng tươi,
Tuy rằng hiện tại kém thua người.
Bởi quân độc ác gieo tang tóc,
Vì lũ gian manh hận ngút trời !
Sáu thập niên dư tràn máu lệ,
Ba mươi năm lẻ khóc thay lời.
Hỡi ai còn biết thương nòi giống,
Diệt Cộng an dân, cứu giúp đời ?!
 
            CÒN ĐÂU
 
Nô Cộng cờ sao luôn vấy máu,
Đâu còn nước Việt đẹp, xinh tươi.
 
Đâu còn nước Việt đẹp, xinh tươi,
Kiếp sống tang thương tủi phận người.
Thống khổ dân oan than mất đất,
Buồn đau trí thức hận kêu trời.
Tội ghi vạn kỷ không còn mực,
Tiếng rủa thiên niên chẳng hết lời.
Bất hạnh quê hương vương lũ quỷ,
Cháu con Hồ tặc. Ác muôn đời.
 
   LỆ-KHANH & THANH-HOÀNG
 
Bài họa
 
         CHẢY MÁU TƯƠI
 
Nòi giống vẫn còn chảy máu tươi,
Từ khi cóc nhái nhảy làm người.
Hồ tinh Pác Bó hồn ma đất,
Ngạ quỷ Tân Trào mộng khuấy trời.
Tám thập kỷ hơn theo chủ nghĩa,
Bốn mươi năm thiếu chẳng nên lời.
Bao giờ dân nước ta tỉnh ngộ,
Tiếng thét hờn căm mọi kiếp đời.
 
Than ôi ! Thân xác khóc thương đời,
Dũng sĩ anh hùng khắp mọi nơi.
Mũ cối dép râu con chốt thí,
Thiên đường Cộng sản một trò cười.
Đồng hồ, xe đạp thành han rỉ,
Cháo tấm bột mì đói tả tơi.
Giải phóng chính là bầy Cộng phỉ,
Tà linh Trung Cộng vẫn chưa thôi.
 
              LU HÀ
Switch mode views: