Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Điếu Văn của Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình

 Co TT_Bui_The_Lan

Điếu văn của Thiếu Tướng NGUYỄN KHẮC BÌNH
trong lễ phủ cờ cố Thiếu Tướng BÙI THỂ LÂN
cựu Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến QL/VNCH.

Thưa phu nhân Thiếu tướng Bùi Thế Lân và tang quyến.

Tin buồn Thiếu Tướng Bùi Thế Lân đột ngột đi về Thiên Quốc, chắc chắn đã gây đau buồn lớn lao cho chị Thiếu Tướng và cho toàn tang quyến,và cũng đã làm cho chúng tôi và nhiều chiến hữu của cố Thiếu Tướng vô cùng xúc động.

Tôi và nhà tôi,và tôi xin thay mặt cho một số Tướng Lảnh của Quân Lực VNCH,xin thành kính nghiên mình trước linh cữu cố Thiếu Tướng và xin chân thành chia buồn cùng chị và tang quyến.

Khỏi cần phải dài dòng nhắc lại,mọi người đều biết Tướng Bùi Thế Lân là một cấp chỉ huy cang cường, Tư Lệnh một lực lượng hào hùng ở nhiều mặt trận,nhất là tại mặt trận Cổ Thành Quảng Trị và Đông Hà.

Chiến trận này đã gây vang dội trên toàn thế giới vì trên toàn chiến trường Việt Nam của năm 1972, các quân lực Đồng Mình đã rút mất và chỉ còn quân lực VNCH một mình trấn giữ biên cương và cả lãnh hải Hoàng Sa và Trường Sa của VNCH .Và trên địa đầu chiến tuyền Cổ Thành Quảng Trị linh thiêng nầy,Tướng Tư Lệnh Bùi Thế Lân và Lực Lượng TQLC đã đánh một trận chiến vô cùng khốc liệt, một trận chiến hào hùng khiến Tướng Võ Nguyên Giáp của Cộng Sản Bắc Việt, là một Tướng Lảnh rất nổi tiếng với trận Điện Biên Phủ, và cũng là một Tướng Lảnh rất nổi tiếng là "sát quân" và "thí quân" đã phung phí cả chục ngàn quân Cộng Sản và đã bị đại bại thê thảm, chua cay tại chiến trường Cổ Thành Quảng Trị, trước sự chiến thắng oanh liệt, hào hùng của Tướng Bùi Thế Lân và Thuỷ Quân Lục Chiến / Quân Lực VNCH.

Tôi nghĩ không quá lời khi tôi nói "Toàn dân Việt Nam tại Hải Ngoại phải ghi ơn và nhớ ơn những người Anh Hùng của TQLC" mà đại diện là Tướng Bùi Thế Lân và những chiến hữu cang trường khác của TQLC đang có mặt tại đây như anh Đại Tá Ngô Văn Định, anh Trung Tá Lê Bá Bình, anh Trung Tá Phạm Cang, anh Trung Tá Phan Văn Thăng, anh Thiếu Tá Trần Vệ, anh Thiếu Tá Nguyễn Phục Hưng anh Đại Úy Nguyễn Thanh Lương và một số Anh Hùng khác nữa của TQLC đã hy sinh dũng cảm cho Đại Cuộc, cho Đất Nước.

Thưa anh Bùi Thế Lân.

Với lòng mến thương vô bờ bến, tôi và nhà tôi xin một lần chót chân tình kính chào tiễn biệt anh, một Tướng Lãnh anh hùng,một người bạn mà tôi đã gặp nhiều lần tại chiến trường và tại các cuộc binh biến tại Thủ Đô Sài Gòn thuở nào
Và trong những năm vừa qua tại Thành Phố San Jose nầy, chúng ta đã có dịp gặp nhau nhiều lần và cũng đã có dịp lý thú nhắc lại những câu chuyện ly kỳ của cuộc đời quân ngủ của chúng ta và của ngày xưa.
Hôm nay, chúng tôi xin hết lòng nguyện cầu cho Anh Linh của anh được miên viễn về Miền Cực Lạc và thanh thản yên nghỉ ngàn đời trên Thiên Quốc.

Xin kính vĩnh biệt anh.

Switch mode views: