Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ Xuân của Lệ Khanh & Thanh Hoàng

 

            XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI
 
  Ngày Xuân nhắp chén rượu đào,
  Thi nhân xin hãy bước vào vườn thơ.
  Lệ-Khanh trước cổng đứng chờ,
  Thanh-Hoàng mong chớ thờ ơ, lạnh lùng.
  Hai ta đứng chiến hào chung,
  Sa cơ, lỡ vận tương phùng một khi.
  Lưu vong còn lại chút gì ?
  Kính mời Xuân Đến Xuân Đi họa vần.
 
  Xuân đến Xuân đi đã mấy lần !
  Tha hương nào tránh khỏi bâng khuâng.
  Xót thương huynh đệ chiều xa vắng,
  Cám cảnh anh em sớm tối gần.
  Ngọn bút Hồ Trường lòng quặn thắt,
  Cung đàn Tư Mã dạ sầu dâng.
  Mượn thơ gởi chút niềm tâm sự,
  Xuân đến Xuân đi đã mấy lần !
 
                LỆ-KHANH
       Xuân Giáp Ngọ 2014
 
  Cảm động bạn hiền đã tặng thơ
  Thanh-Hoàng xin mến họa đáp tình.
 
              BÂNG KHUÂNG
 
  Hương hoa thơm nhụy Anh Đào
  Của mùa Xuân tứ ướp vào trong thơ
  Thương trao bạn khỏi mong chờ
  Để không mang tiếng: "thờ ơ, lạnh lùng"
  Hoàng, Khanh hoan hỷ vui chung
  Xứ người lưu lạc trùng phùng đôi khi
  Đời ta còn có những gì ?
  Ngoài tình thi hữu chuyển đi mấy vần.
 
  Dẫu đến hay đi Xuân vạn lần !!!
  Cung lòng trổi nhịp mãi bâng khuâng
  Ngàn phương cách mặt nhưng thân cận
  Vạn nẻo phân tâm vẫn quý gần
  Trọng nghĩa đồng môn khắc khoải nhớ
  Mến tình thi hữu rạt rào dâng
  Chứa chan muôn thuở lời thương cảm
  Dẫu đến hay đi Xuân vạn lần !!!
 
            THANH-HOÀNG
 
*************************************************
 
XUÂN SAU
 
  Văn chương nào phải nợ chi nhau,
  Thương bạn từ lâu vững chiến hào.
  Rỗi việc gọi thăm dăm bảy phút,
  Nhàn cư nên viết mấy vần trao.
  Kim bằng quý ở lòng chung thủy,
  Thi hữu đừng nên luận thấp cao.
  Năm Mới chung lòng ta tiến bước,
  Ngày về tin chắc hẹn Xuân sau.
 
                 LỆ-KHANH
       Khai bút đêm Giao Thừa
 
Họa vận:
 
               CẢM MẾN
 
  Khai bút đầu Xuân đã nhớ nhau !
  Mến người quân tử, quý anh hào.
  Lời thơ đẹp đẽ thân thương tặng,
  Tình cảm mặn mà trang trọng trao.
  Liên kết đồng môn luôn bảo trọng,
  Giao hòa thi hữu mãi thanh cao.
  Chung lưng, đấu cật tôi cùng bạn,
  Gặp mặt quê nhà ! Hẹn Tết sau.
 
               THANH-HOÀNG
         Mồng Một Tết Giáp Ngọ

Switch mode views: