Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Gởi Vần Thơ

 

GỬI VẦN THƠ
 
  Lâu rồi em chẳng gửi vần thơ,
  Nào phải vô tâm với hững hờ.
  Bởi nước nát lòng khôn dỗ giấc,
  Vì dân xót dạ khó làm ngơ.
  Gươm đàn chỉ muốn an bờ cõi,
  Văn bút hằng mong rạng sắc cờ.
  Tâm sự chắc là Thầy hiểu được?
  Nỗi lòng xin gửi mấy vần thơ.
 
  Tuy bấy lâu nay ít họa thơ,
  Giao lưu sư đệ há ơ hờ.
  Ưu tư ách nước lòng chua xót,
  Trắc ẩn nàn dân dạ ngẩn ngơ.
  Mượn bút thay gươm công kích giặc,
  Dùng văn thế súng phất cao cờ.
  Cùng chung lý tưởng vì dân tộc,
  Gửi chút tâm tình mấy vận thơ.
 
                 Lệ-Khanh
                 2-1-2014
Switch mode views: