Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chúc Mừng Năm Mới

 

 

chuctet

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 Kính tặng Tiến-sĩ Trần-An-Bài
 
Mượn bút đề thơ viết mấy hàng,
Chúc Thầy Năm Mới được an-khang.
Lòng son ái quốc luôn ngời sáng,
Chí cả thương dân mãi rỡ-ràng.
Nhắc nhở đàn em gìn khí phách,
Khuyên răn môn đệ giữ trung-cang.
Xuân nầy, dẫu phải bao Xuân nữa,
Vẫn nhớ Thầy thương, gửi vạn hàng.
 
Lệ-Khanh
Xuân Quý Tỵ 2013

Switch mode views: