Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ Họa Sấm Ký

 

Sấm Ký
 
Ô hô thế sự tự bềnh bồng
Nam Bắc hà thời thiết lộ thông
Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch
Kình ngư hải ngoại huyết lưu hồng
Kê minh ngọc thố thiên khuynh Bắc
Ngưu xuất lam điền nhật chính Đông
Nhược đãi ưng lai sư tử thượng
Tứ phương thiên hạ thái bình phong.
 
Trạng Trình NGUYỄN-BỈNH-KHIÊM
 
Kính họa:
 
 Xua Tan Giặc Cộng
 
Vì đâu dân Việt phải phiêu-bồng ?
Bởi lũ vô thần, lý chẳng thông
Đồng cạn hồ khô, xương chất trắng
Lông chìm đá nổi, máu pha hồng
Bền gan anh quyết gìn non Bắc
Vững dạ chị thề giữ biển Đông
Thân Dậu niên lai mây gió tạnh
Xua tan giặc Cộng, đón Xuân phong.
 
  LỆ-KHANH
 ( Thu 2015 )
 
Kính họa:
 
Lỡ Chí Tang Bồng
 
Đời trai chẳng thỏa chí tang bồng
Tôi, bạn tâm giao đã cảm thông
Thống khổ trời Nam chan máu đỏ
Tai ương đất Việt nhuộm màu hồng
Hờn căm Cộng quỷ ma phương Bắc
Uất hận Tàu phù giặc hướng Đông
Trĩu nặng cung lòng buồn thế sự
Nỗi niềm xin gởi ngọn Thu phong !!!
 
 THANH-HOÀNG
( Cuối Thu 2015 )
Switch mode views: