Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thăm Viếng Ông Nguyễn Duy Khiêm

 Hôm nay một số anh em trong GĐ CSQG Bắc Cali đến thăm viếng chia buồn cùng LS Nguyễn Duy Tiếp, Cựu SVSQ K3 Học Viện CSQG/VNCH. Hiện nay là Cố Vấn Pháp Lý cho Hội CSQG Bắc Cali .

Xin mời xem một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt nói trên.

HÌNH ẢNH BUỔI THĂM VIẾNG VÀ  PHÂN ƯU ÔNG NGUYỄN DUY KHIÊM

 

Nguyen Duy_Khiem

Switch mode views: