Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tin buồn: Trung Tá Lai Văn Sáng vừa tạ thế

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỂ

CỐ TRUNG TÁ LAI VĂN SÁNG .

Nguyên Chỉ huy trưởng Biệt- đoàn 222 Cảnh- Sát Dã- Chiến

* Ngày thứ bảy 15/2/14 : - Lễ phát tang bắt đầu lúc 1.00PM gồm có :
- Nghi lễ tôn giáo ; TIN LÀNH
- Gia đình thọ tang
- Sau lễ phát tang là thăm viếng và phân ưu cùng tang quyến đến 9.00PM

Mọi người đến tham dự trước giờ Lễ phát tang

* Ngày Chủ nhật 16/2/14 :
- Thăm viếng từ 9.00AM đến 9.00PM
- Lúc 2.00PM lễ phủ cờ VNCH do Gia đình 81BCDLLĐB/Houston&VPC phụ
trách cùng các binh chủng mà cố Trung tá Lai văn Sáng đã phục vụ
- Chương trình phủ cờ dược điều hợp bởi CH.Đoàn Đình Nga và CH. Võ Tấn Y
- Sau lễ phủ cờ , CH. Nguyễn văn Thọ đọc tiểu sử cố Trung Tá Lai văn SÁNG
- Đại diện các binh chủng phát biểu :
- Phủ Tổng Thống
- Khóa 12 SVTBVKTĐ. . . . . . . . . . . . . .
- GĐ81BCDLLĐB/Houston& VPC
- GĐ/Nha kỹ thuật
- Hội Cảnh sát Quốc gia Houston
- Phát biểu của Đai Diện tang gia
- Nghi lễ xếp cờ lúc 4.00PM
( Khi phủ cờ và xếp cờ ,theo ý của tang gia nắp quan tài vẫn mở , sau khi xếp cờ ,là cờ được đặt trên quan tài cho đến ngày thứ hai 17/2/14.- Bạn bè , chiến hữu ,thân hữu tiếp tục viếng thăm )

* Ngày thứ hai 178/2/14 :
- Từ 9.00PM đến 1.00PM thăm viếng .
- Lúc 1.00PM di quan đến khu hoả tang ,qua phần nnghi thức tôn giáo lần cuối ,
- Đai diện GD8!BCDLLĐB/Houston&VPC sẽ trân trọng trao lá Quôc kỳ VNCH
cho bà Quả phụ cố Trung tá Lai văn Sáng .

BẾ MẠC
( Các chi tiết của chương trình đã được sự yều cầu và góp ý của tang gia ,nếu trương hợp cần điều chỉnh xin tang gia quyết định )

 

PHÂN ƯU_4 

PHÂN ƯU_TH

 

THÀNH KÍNH_PHÂN_ƯU_K9

 

PHÂN ƯU_Khoa_3

 

Phan Uu_Nha_KT

 

Switch mode views: