Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tin buồn: K6 Võ Hữu Phước qua đời

 Cựu SVSQ Khóa 6 Học Viện CSQG/VNCH vừa qua đời tại Nam Cali. lúc 4:55 AM ngày 23 tháng 4 năm 2013.

 Cao Pho_Vo_Huu_Phuoc

 

Vo Huu_Phuoc_2

 

Vo Huu_Phuoc_1

 

Vo Huu_Phuoc_3

 

Vo Huu_Phuoc_4

Switch mode views: