Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thư Mời Tiệc Hội Ngộ GS 2016 Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG/VNCH Bắc Cali

Thư Mời Tiệc Hội Ngộ GS 2016 Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG/VNCH Bắc Cali

GĐ CSQG Bắc Cali. Tổ chức Picnic He 2016

Gia Đình CSQG Bắc Cali sẽ tổ chức Picnic Hè vào ngày 21 tháng 8 năm 2016 tại Lake Cunningham Park, San Jose.

Phân Ưu K2 Chung Châu Hồ

Tin buồn Cựu SVSQ Khóa 2 Trần Bình Trọng/Học Viện CSQG là CHUNG CHÂU HỔ đã từ trần ngày 5 tháng 2 tại Anh Quốc.

Thư Mời Tham Dự Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Thành Lập Học Viện CSQG/VNCH

BTC Lễ Kỷ Niệm 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỌC VIỆN CSQG/VNCH Trân trọng Kính Mời:

Cáo Phó & Phân Ưu Chiến Hữu Huỳnh Diễn

Tin buồn Chiến Hữu CSQG Huỳnh Diễn đã từ trần ngày 20/12/2015 tại Bắc Cali.

Cáo Phó, Phân ƯuTrung Tá Nguyễn Tuấn Kiệt

Cựu Trung Tá NGUYỄN TUẤN KIỆT, nguyên Chánh Sở Nghiên Kế Khối Nhân Viên, BTL/CSQG, đã từ trần ngày 1 tháng 12 năm 2015, tại Milpitas, Bắc Cali.

Phân Ưu Nhạc Mẫu K2 Huỳnh Văn Thiện

Nhạc Mẫu Cựu SVSQ K2 Huỳnh Văn Thiện đã qua đời hôm 2/12/2015 tại Nha Trang, VN.

Cáo Phó và Phân Ưu Thân Mẫu TS Trần An Bài

 

Thân Mẫu Tiến Sĩ Trần An Bài đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 45 tối ngày 20 tháng 9 năm 2015.

Cáo Phó - Thân mẫu Tiến sĩ Trần An Bài qua đời

Bà Quả Phụ TRẦN RUY DƯƠNG
Nhũ danh Maria ĐÀO THỊ NGỌ
Đã qua đời lúc 9 giờ 45 tối
ngày 20 tháng 9 năm 2015
(tức ngày mồng Tám tháng Tám năm Ất Mùi)
tại San Jose, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 96 tuổi

Vĩnh biệt bác Phương gái

Cụ bà Maria Đào Thị Ngọ, mà anh em chúng tôi gọi là Bác Phương gái, đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 45 phút tối ngày 20/9/2015 tại San Jose, California, hưởng thọ 96 tuổi.

Tin Buồn K2 NGUYEN THANH TÙNG Từ Trần

Trân Trọng báo tín buồn đến quý Niên Trưởng, quý đồng môn Học Viện CSQG/VNCH

Cựu SVSQ Khóa 2 NGUYỄN THANH TÙNG đã từ trần tại San Jose.

Cáo Phó và Phân ưu K3 Nguyễn Văn Cúi

Tin buồn K3 Nguyễn Văn Cúi đã từ trần.

Tin Buồn: Cựu SVSQ Khóa 7 Huỳnh Vĩnh Minh từ trần

Cựu SVSQ Khóa 7 Học Viện CSQG VNCH  HUỲNH VĨNH MINH vừa từ trần tại Nam Cali.

Cáo Phó và Phân Ưu K3 Nguyễn Văn Dương

Cựu SVSQ Khóa 3 Học Viện CSQG/VNCH, Cựu Đại Úy NGUYỄN VĂN DƯƠNG đã mất ngày 7/4/2015 tại San Jose.

Thư Tổng Hội CSQG

Về việc tổ chức Đại Hội Tổng Hội CSQG năm 2015

Tin buồn: K1 Đỗ Thám đã từ trần

Cựu SVSQ Khóa 1 ĐỖ THÁM Học Viện CSQG/VNCH đã từ trần ngày 4/2/2015 tại San Jose.

Tin buồn: Thân Mẫu K6 Trần Thoại mãn phần

Thân Mẫu K6 Trần Thoại là Bà Ngô Thị Hùng đã mãn phần ngày 27 tháng 1 năm 2015 tại San Jose.

Tin buồn: Thân Mẫu K7 Nguyễn Huế qua đời

Tin buồn: Thân mẫu K7 Nguyễn Huế đã qua đời ngày 20/11/2014 tại Đà Nẵng.

Phân Ưu với K2 Nguyễn Ngọc Thụy

Bào huynh K2 Nguyễn Ngọc Thụy, Ông Nguyễn Ngọc Cư đã qua đời ngày 17/11/2014 tại Sài Gòn.

Cáo Phó và Phân Ưu K2 NGUYỄN SƠN VIỆT

Switch mode views: