Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tang Lễ Cụ Giuse Trần Ruy Dương

 Ngày thứ nhất, Lễ Tưởng Niệm Cụ Giuse Trần Ruy Dương, NT Nguyễn Khắc Bình thay mặt Gia Đình CSQG/VNCH đã phát biểu trong phần phân ưu:

Kính thưa Đức Ông,
Kính thưa Qúy Cha,

Con xin phép Đức Ông và Qúy Cha cho phép con có vài lời với Gia Đình Cụ Giuse Trần Ruy Dương thân phụ của Giáo Sư Trần An Bài.
Kính thưa Cụ Thân Mẫu của Giáo Sư Trần An Bài,
Thưa Anh Chị Bài và Tang Quyến,
Cụ Giuse Trần Ruy Dương vừa được Chúa gọi về Thiên Quốc là một Thiên Ân nhưng đương nhiên cũng gây xúc động lớn cho toàn Gia Đình.
Chúng tôi xin trân trọng thay mặt cho cá nhân tôi, Nhà Tôi và thay mặt cho các chiến hữu cũ của Lực Lượng CSQG cũng như theo sự ủy nhiệm của Tổng Hội CSQG/VNCH hiện tại và sự ủy nhiệm của 3 Hội Đoàn rất thân tình của GS Trần An Bài tại Miền Bắc Cali nầy : Hội Cảnh Sát Quốc Gia Bắc Cali, Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG và Qũy Tương Tế CSQG và Thân Hữu , Chúng tôi xin thành kinh nghiêng mình trước anh linh của Cụ Giuse và góp lời cầu nguyện chân thành nhất để kết hợp cùng Anh Chị Bài và Tang Quyến trong biến cố trọng đại nầy.
Trong niềm thương tiếc sâu xa, anh em chúng tôi đã cảm thấy rất xúc động khi phải vĩnh biệt vắng xa Cụ Giuse Trần Ruy Dương là người đã từng một thời là một chỉ huy đàn anh trong Lực Lượng.Cụ đã đi Pháp Quốc trong 8 năm thời còn trẻ.Và khi trở về Việt Nam đã kiên cường chỉ huy cả Hiến Binh và Cảnh Sát Quốc Gia tại Miền Đông Nam Phần ,Việt Nam.
Ngày xưa trong lúc Việt Nam đang chiến chinh, tận tình phục vụ Đất Nước thời bấy giờ là một nhiệm vụ cao qúy của thời thế.Nhưng dưới đỉnh cao của trần thế cuộc đời của Cụ Giuse dường như luôn luôn sát cánh theo chân Chúa.
Cụ đã xây dựng một Gia Đình gương mẫu nhiệt tình rèn luyện các con phải có tài lẫn đức , và Cụ đã ưu tiên dâng hiến đứa con trai đầu lòng của Cụ để phục vụ Thiên Chúa trong Đại Chủng Viện.
Riêng cá nhân tôi khi phục vụ chung với Cụ ở Bộ Tư Lệnh tại Sài Gòn , tôi rất qúy trọng Cụ và vẫn coi Cụ là tấm gương sáng, rất nhiệt tình và khiêm tốn mà mình phải học hỏi noi theo.
Thưa Anh Chị Trần An Bài và Tang quyến, chúng tôi xin được mỗt lần nữa trong dịp vô cùng trọng đại nầy , trân trọng chuyển đến Anh Chị và Tang Quyến lời cầu nguyện chí tình nhất và tấm lòng qúy trọng của tất cả chúng tôi nhất là của hàng ngàn Sĩ Quan CSQG mà anh Giáo Sư Trần An Bài đã bỏ ra biết bao nhiêu năm trời,bao nhiêu công sức và tâm huyết để đào tạo họ trở nên những Sĩ Quan tốt để phục vụ cho Dân Tộc trong môt Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa biết thờ phượng Thiên Chúa .
Chúng tôi xin hết lòng cầu nguyện và xin Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu yêu thương ban cho Linh Hồn Giuse hồng ân được yên nghỉ dưới chân Thiên Chúa đời đời trên Thiên Quốc.
Kính xin cám ơn qúy Cha và tất cả qúy liệt vị.
NGUYỄN KHẮC BÌNH

**** Xin mời xem hình ảnh lễ tưởng niệm nói trên:

HÌNH ẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM CỤ GIUSE TRẦN RUY DƯƠNG

Ngày thứ nhì cũng cùng nhà thờ là Thánh lễ An Táng Cụ Giuse Trần Ruy Dương do quý Linh Mục chủ lễ.

**** Xin mời xem hình ảnh Thánh Lễ An Táng:

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ AN TÁNG CỤ GIUSE TRẦN RUY DƯƠNG. 

**********

 

Cam Ta

Switch mode views: