Tiệc Mừng Xuân Quý Tỵ GĐ CSQG Bắc Cali.

Gia đinh CSQG Bắc Cali. vừa tổ chức Tiệc Mừng Xuân Quý Tỵ lúc 11:00AM, ngày 24-2-2013 tại nhà hàng Phú Lâm SJ. với khoảng 400 khách tham dự.

 Mời quý vị xem hình ảnh Tiệc Mừng Xuân nói trên.

Xin click vào hàng chữ dưới đây:

TIỆC MỪNG XUÂN QUÝ TỴ GĐ CẢNH SÁT QUỐC GIA BẮC CALI.

Tin mới

Các tin khác