Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thăm viếng NT Phạm Công Bạch

Sáng ngày 15/12/2012 một số Cựu SVSQ Bắc Cali. cùng Thầy Trần An Bài và chị Nguyễn Hiền đã đến nursing home để thăm Thầy cựu PVT Phạm Công Bạch.

Sức khỏe của Thầy Bạch tương đối ổn định chỉ đôi chân khó di chuyển và trí nhớ bị giảm khi không nhận ra hết mọi người. Cô bảo sẽ kiếm cô nào trẻ trẻ để săn sóc Thầy cho mau lành bịnh và chúng tôi đã phải làm chứng chuyện nầy theo lời yêu cầu của Thầy...mọi người đều cười đùa vui vẻ với Thầy Cô và cầu mong Thầy Bạch sẽ đến dự tiệc Mừng Xuân Quý Tỵ vào ngày 24/2/2013.
Tôi đã ghi lại một số hình ảnh trong buổi thăm viếng nói trên:

Switch mode views: